Zajęcia dodatkowe

Opisy zajęć dodatkowych organizowanych w Przedszkolu nr 96:

  
Rytmika

Zajęcia z rytmiki odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach przedpołudniowych. W czasie zajęć dzieci poznają piosenki dziecięce wraz z dobraną do nich ilustracją ruchową lub tańcem, śpiewają przy akompaniamencie pianina, poznając jednocześnie budowę tego instrumentu oraz charakterystyczne dla niego brzmienie i sposób wydobywania dźwięków. Zajęcia z rytmiki dają dzieciom okazję do samodzielnego tworzenia prostego akompaniamentu rytmicznego z wykorzystaniem wybranych instrumentów perkusyjnych. W czasie tych zajęć dzieci przygotowują pod okiem nauczycielek, programy na uroczystości przedszkolne. 
  
Gimnastyka ogólnorozwojowa

Zajęcia, w czasie których dzieci rozwijają różne sprawności ruchowe w sposób zrównoważony poprzez ćwiczenia, gry i zabawy, sprawiające im radość i wdrażające do poszanowania reguł fair play. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
  
Język angielski-realizowany w ramach podstawy programowej

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem gier, piosenek, inscenizacji w oparciu o autorski program Hurry up! English is fun. Podczas zajęć dzieci nie tylko uczą się języka angielskiego, ale także poznają obyczaje krajów anglojęzycznych i zdobywają wiedzę o swoich rówieśnikach mieszkających w tych krajach, ich zabawach i życiu codziennym. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.
  
Judo
 

Judo jest dyscypliną wywodzącą się z Japonii, kraju o wielopokoleniowej tradycji sztuk walki, kształtowanej od najmłodszych lat. Judo, tłumaczone jako „łagodna droga” jest sportem, który jak niewiele innych, rozwija wielopłaszczyznowo. Prowadzenie zajęć, opiera się o tradycyjną filozofię tej dyscypliny. Kształtuje cechy charakteru, takie jak: szacunek do siebie i współćwiczących, umiejętność współpracy, cierpliwość oraz odwagę.

Program  JUDO jest profesjonalnie dobranym systemem zajęć ruchowo-rozwojowych, od dawna wprowadzanych do przedszkoli na całym świecie (Japonia, USA, Francja, Kanada, Szwecja itd.). Stosowany odpowiednio wcześnie, stanowi kompletny system pierwszych zajęć ruchowych, kształtując właściwy system wychowania psycho-fizycznego.

Program  JUDO coraz częściej, także w Polsce, jest polecany przez wielu specjalistów zajmujących się szeroko pojętą kulturą fizyczną: pedagogów, lekarzy, fizjoterapeutów, trenerów. Od lat z powodzeniem, wprowadzany do wielu przedszkoli, zdobywa uznanie i najlepsze rekomendacje u właścicieli placówek, rodziców i ich pociech. jako program ogólnorozwojowy,  Już na tym etapie pozwala on na swobodną komunikację z małym adeptem. Natomiast bezpieczeństwo prowadzonych zajęć na macie niweluje do minimum wystąpienie urazów, nie ograniczając możliwości ruchowych i poznawania nowych elementów w postaci gier i zabaw.Zajecia judo rozwijają siłę oraz wyrabiają formę i zmysł równowagi.

  
Harmonogram zajęć dodatkowych
JUDO (ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W ŚRODY między 9.00 a 11.30 I PIĄTKI między 12.30 a 14.30) (grupa niebieska-WTOREK 9.30-10.00, ŚRODA   9.00-9.30)

Grupa godziny zajęć
POMARAŃCZOWA                                                 
ZIELONA                                                 
FIOLETOWA                                            
GRANATOWA  
NIEBIESKA  

POZOSTAŁE ZAJĘCIA
 

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
RYTMIKA   X   X  
GIMNASTYKA Z, G, F, P     Ż, C, N  
ANGIELSKI   X     X